De basis van het christendom in de Torah: Paulus’ aanwijzing

Het jodendom wees de Messias af. Jezus werd niet geaccepteerd en werd verworpen. In de plaats daarvan werd de Messias door vele niet-joden aangenomen. Zo ontstond de christelijke gemeente. Voor de apostel Paulus was dat heel bijzonder. Dat God nu een niet-joodse gemeente boDe.32_21uwde en Zijn eigen joodse volk liet liggen, was voor Paulus wellicht moeilijk, maar te verklaren vanuit de schrift. Dat deed hij dan ook en wees op het lied van Mozes. (Rom.10:19 waar hij verwijst naar Deut.32:21) Dit heb ik in 2012 uiteengezet in het Engelstalige boekje: Our Place, aan te schaffen via Lulu, of vrij te downloaden van mijn engelstalig blog FaithbasedWorks

In Deut.32:21 staat dat God een “niet-volk” zou aannemen omdat zijn eigen volk het verzondigd had. Hij zou hen niet meer tot hun God zijn. God verlaat zijn vrouw Israël en neemt een andere vrouw aan uit de heidenen. In het lied van Mozes wordt dit een “niet-volk” genoemd. Het was eigenlijk geen volk, want het waren allerlei mensen uit de heidenen, tot de “uiteinden der aarde”. Maar God maakte er Zijn volk van. Cornelius de Romeinse hoofdman was de eerste die de Heilige Geest ontving. (Hand.10) Eigenlijk was dat het begin van de christelijke kerk. Die tijd wordt de “tijden der heidenen” genoemd in het NT. Tijdens die tijd heeft het volk Israël de status “niet-Mijn-volk”. (Lo-Ammi)

Bijzonder is dat God een niet-volk tot Zijn volk maakt. Ja meer dan bijzonder, het is een wonder van eeuwige zaligheid!

Wat ook een bijzonderheid is, is dat God Zich een volk vergaderd. Dat is dus een volk uit de heidenen, als Zijn bruid. Met dit feit heeft het volk Israël een afgezonderde status. Als een vrouw die gescheiden is. Maar het nieuwe volk, is ook een volk geworden. Het christelijke volk. Dit is een belangrijk gegeven i.v.m. de kinderdoop die dit volk uitvoert. Net als bij Israël is hier ook een verbondsverhouding te zien. Hoewel dat niet expliciet in de bijbel wordt genoemd. Maar misschien kan het juist in deze tekst uit Deuteronomium 32 gevonden worden.

Nog een bijzonderheid is dat dit volk zich liet vervreemden van God, afdwaalde en zondigde. Zo hebben de Protestanten de toenmalige katholieke macht als de antichrist benoemd. En dat christelijke volk verhief zich boven Israël. Daarom wordt het in de bijbel ook vaak met Edom vergeleken. Het gaat dan om de algemene katholieke kerk waar wij allemaal een onderdeel van zijn. Er liggen parallellen tussen het volk Israël en het christelijke volk.

Wij leven in een tijd (meen ik) van de wederoprichting van het volk Israël en van het oordeel over het christelijke volk. De oprichting van “de vervallen hut van David” opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. (Amos 9:11-12) Let op dat hier staat Edom en alle niet-Joden/gojiem (אֱדוֹם וְכָל-הַגּוֹיִם) die naar Mijn Naam genoemd worden. Dat is hier de christelijke kerk. De zin is hier dat dan de scheiding is opgehouden van de mensen die naar Gods naam genoemd zijn en het Joodse volk. Kerk en Synagoge zullen dan één zijn. De christelijke erfenis valt dan (weer) onder Jeruzalem.

We zien uit naar de tijd van Jes.2:2-3, “En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.